BLOG

Dossier tècnic

20 gen.: Distintius de la Generalitat per protegir i valoritzar el nostre patrimoni agroalimentari: IGP/DOP

Què cal fer per obtenir certificacions i distintius de la Generalitat per protegir i valoritzar el ric patrimoni agroalimentari del nostre país.  Distintius IGP/DOP que asseguren al consumidor unes característiques de qualitat diferenciada, en relació amb l’origen, les especificitats del sistema de producció, etc.