Menjadors ecològics i de proximitat: Com fer-ho possible? Jornada tècnica el 22 d’octubre

Menjadors ecològics i de proximitat: Com fer-ho possible? Jornada tècnica el 22 d’octubre de 17 a 19 hores.

Molts menjadors escolars es plantegen incrementar l’ús d’aliments ecològics i de proximitat. Davant aquest repte, als responsables del servei de menjador se’ls plantegen
moltes qüestions: Quines opcions hi ha? Com es pot fer de forma econòmica? Com ho relacionem amb el projecte educatiu del centre?
A més, el nou decret de menjadors, en fase de projecte, pot modificar substancialment la manera com es contracten els serveis de menjador.
Aquesta jornada s’adreça, d’una banda, a AMPA’s i equips directius de les escoles interessats en potenciar els aliments ecològics i de proximitat als menjadors. D’altra banda, també s’adreça als productors d’aliments ecològics i de proximitat que vulguin conèixer què pot implicar aquest canvi de marc normatiu en el seu rol com a
proveïdors.

mejadors ecologics
mejadors ecologics

Programa

17.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.15 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Lletjós Castells, director dels Serveis territorials del DARP a la Catalunya Central.
Sra. Sònia Muñoz Culubret, consellera delegada d’Educació i Formació del Consell Comarcal d’Osona.
17.30 h Com funciona la gestió dels menjadors ecològics i de proximitat? L’experiència d’ECOCENTRAL
Sr. Alejandro Guzmán Ojeda, gerent d’Ecocentral.cat i membre de la Xarxa Agroecològica de Menjadors Escolars de Catalunya.
18.00 h Com podem potenciar els aliments ecològics i de proximitat als menjadors
Sra. Maria José Sánchez Acevedo, cap de Cuina de l’escola Germans Corbella de Cardedeu.
18.30 h Torn de preguntes i col·loqui amb els assistents
19.00 h Fi de la jornada

Lloc de realització:

Serveis Territorials de la Catalunya Central
Recinte Firal El Sucre
C/ de la Llotja, s/n
08500 VIC

Inscripcions:

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través:

Del Servei de Coordinació del DARP a la Catalunya Central:
Tel.: 93 882 87 90 – ext. 7

Del link: INSCRIPCIONS

Related Posts